divendres, 1 de juny de 2018

NOTICIARI JUNY

Darrer mes del curs! Això està fet!

- DIMARTS 5 FOTOS ORLES

- DIMECRES 6 ENTREGA MAQUETA

- DIVENDRES 8 VENDA DE COQUES ,  darrer dia.

- SETMANA DEL 12 PROVES FINALS

- VIATGE D' ESTUDIS 18, 19 I 20

- DIVENDRES 22 ANIVERSARI DE TOTS EL QUE HO FEIM A L'ESTIU.

- DIVENDRES 22 ENTREGA DE NOTES I FESTA FI DE CURS